top of page

כתיבה מעולם אחר

מערך ייחודי הפותח בפני הילדים את עולם הקלאסיקה בעזרת סיפורת מכל קצוות העולם, מאגדות אינדיאניות ועד למיתולוגיה יפנית.     

בכל סיפור ישנה דילמה מוסרית ומוסר השכל (למשל, תמיכה ואהבת בעלי חיים, נתינה לאביון ועזרה לחלש ועוד). אנו דנים עם הילדים על הערכים הצצים בסיפורים ולאחר מכן מעבירים פעילות הקשורה לערך הנלמד. במהלך השנה הילדים יוצרים ספרון, המורכב מהחוויות והסיפורים אותם הם עברו במהלך שנת הלימודים.

התכנית משלבת ומתבססת על תכנים ריאליים והומניים, כמו אסטרונומיה, פילוסופיה, לוגיקה, רטוריקה וגאוגרפיה. מטרתנו לגרות את סקרנות הילדים אל העולם שסביבנו.

המורים נבחרים בקפידה, ובדגש על גישה מקצועית כלפי עולם הפילוסופיה והסיפורת.

מטרות הקורס: 

  • שיפור יכולת ביטוי העולם הפנימי של הילד בכלים יצירתיים: במהלך הקורס יתנסו הילדים ביצירה עצמאית של תוצרים ספרותיים מסוגות הפולקלור והסוגות הסמוכות, ביניהן חידות, בדיחות, מעשיות ולבסוף סיפור נונסנס.

  • העשרת עולמו הפנימי של הילד: במהלך הקורס יכירו הילדים סיפורים שנלקחו משלל תרבויות אשר פזורות ברחבי העולם ולאורך ההיסטוריה, וכך יחשפו לשפע תרבותי מגוון שיגרה את הדמיון שלהם ויסייע להם לגישה נכונה ובריאה יותר כלפי הזולת.

  • רכישת כלים לניתוח אתי ומוסרי: סיפורי הפולקלור עוסקים רבות בדילמות מוסריות, ודרכן יתנסו הילדים בניתוח של דילמות שכאלה. הילדים יחשפו למושגים מתורות המוסר האפלטוניות והאריסטוטליות, ויגעו אף בפער הניכר גם כיום שבין השיטות האתיות התועלתניות לבין אלו הדאונטולוגיות.

  • רכישת כלים לוגיים ורטוריים: שלל חידות ההיגיון, משחקי המחשבה והדילמות המוסריות יספקו קרקע פורייה לפיתוח הכלים הפילוסופיים לניתוח טענות ומושגים. הילדים יפגשו את תורת ההיגיון האריסטוטלית ואת הרטוריקה הסוקרטית, ויתנסו בשימוש בהן.

 

לצפייה בעלון התל"נ - לחץ כאן

פרוייקטים נוספים:

bottom of page